De 6 grunnleggende forskjellene mellom religion og spiritualitet

feminin visdom spiritualitet Jan 22, 2022

Spiritualitet, eller åndelighet, betyr forskjellige ting for forskjellige mennesker. For noen handler det først og fremst om å tro på Gud og aktiv deltakelse i organisert religion. For andre handler det om ikke-religiøse opplevelser som hjelper dem å komme i kontakt med sitt åndelige jeg gjennom stille refleksjon, tid i naturen, healing, yoga eller meditasjon. 

Målet med spiritualitet er å realisere ens iboende kraft til å bekjempe alle livets utfordringer, og få kontakt med noe som er større enn en selv.

Hva er spiritualitet?

Spiritualitet innebærer gjenkjennelse av en følelse eller tro om at det finnes noe som er større enn meg selv, noe mer enn det å være menneske, og at den større helheten vi er en del av er kosmisk eller guddommelig i natur.

Spiritualitet betyr å vite at livene våre har betydning i en sammenheng utover den hverdagslige tilværelsen, og at vi er en betydelig del av den helheten som fyller universet vårt. 

Alle verdens religioner har en spiritualitet, men det er også vanlig blant mennesker som ikke tilhører noen religion. Min oppfatning er at alt er det samme, vi har bare forskjellige navn og forståelse av det.

La meg forklare. Se for deg hånden din. Du kan tenke at religionene er som fem separate fingre. De er ganske forskjellige fra hverandre, og de har ikke de samme funksjonene. De har forskjellige lærere, hellige tekster, regler og ritualer. Men, hvis du sporer hver finger til kilden, håndflaten, ser du at religionene alle kommer sammen i dybden, de stammer fra den samme helheten. Den tyske mystikeren Meister Eckhart fra 1300-tallet sa det på en annen måte, og kalte Gud en underjordisk elv av visdom med mange brønner som stikker inn i den.

Den elven er spiritualitet.

Men det finnes mange definisjoner av spiritualitet. Den jungianske terapeuten Jeremiah Abrams definerer spiritualitet som en "hellig lengsel, en lengsel etter å forstå meningen med livene våre, og å ha en forbindelse med noe større enn seg selv."

Lesetips: Du er ikke bare spirituell, du er en lysarbeider

 

Religion og spiritualitet

Å fortelle folk at du er åndelig eller spirituell, men ikke religiøs, blir ofte møtt med forvirring. Folk har en tendens til å tenke på spiritualitet som noe veldig rart, alternativt eller mystisk. De har også vansker med å skille det fra religion, men dette er bare fordi mennesker i dagens samfunn har en frykt for å bli manipulert og har mangel på kunnskap når det kommer til ikke-materielle emner.

Sannheten i saken er at spiritualitet kanskje er det mest naturlige som finnes: det er ganske enkelt ditt eget bevisste selv som erkjenner at du er mer enn bare en kropp, at du er en sjel med uendelig potensial.

Religion er tro på andres erfaringer. Spiritualitet er å ha din egen erfaring.

– Deepak Chopra

 

Enkelt sagt har spiritualitet ingen regler, mens religion er helt basert på forhåndsetablerte ritualer og dogmer. Når noen er åndelig, har de en forbindelse med seg selv og livet på sjelsnivå, og 'Gud' er ikke en ytre kraft som i de fleste religioner.

Forskjellen mellom en åndelig og religiøs person handler om hvordan de ser Gud. For en religiøs person er gudsbegrepet forhåndsbestemt, navngitt og kommer med en fast metode for hvordan man skal tilbe den Guden. En åndelig person, derimot, vender seg innover for å finne sin sannhet og finner Gud (eller helheten) i seg selv og i menneskene rundt seg.  

 

De 6 grunnleggende forskjellene mellom religion og spiritualitet

 

1) Det er ingen regler for åndelighet

I motsetning til å følge en bestemt ideologi eller et sett med regler lar spiritualitet deg ganske enkelt følge hjertet ditt. Den oppmuntrer deg til å lytte til intuisjonen din og gjøre det som er riktig for deg selv og andre rundt deg. 

Den setter deg virkelig fri til å være den beste du kan være, og å være en god person uten løfte om straff eller belønning. Belønningen er rett og slett din egen indre lykke.

Religion, på den andre siden, fraråder ofte folk å lytte til sine egne instinkter. Den lærer i stedet folk å akseptere og gjøre det de blir fortalt, uten å stille spørsmål ved det.

Spiritualitet lærer mennesker å hele tiden lytte til sin indre stemme og bruke den som en guide til å leve et godt liv. 

Spiritualitet oppfordrer mennesker til å bryte fri fra lydighet eller konformitet* for å skape sin egen vei og reise i livet. På grunn av dette kan noen som praktiserer spiritualitet kontinuerlig endre sin tro gjennom hele livet. Ingenting er hugget i stein, så det man kan finne å være "riktig" eller "galt" i dag kan endre seg med nye livserfaringer.

*Konformitet forstås som det å innordne seg de normer som gjelder i en gruppe eller et samfunn mer generelt. Konformitet er en form for sosial påvirkning der bestemte normer påvirker tenkning og atferd. Denne påvirkningen kan skje både i små og store grupper, og også i samfunnet generelt.

 

2) Spiritualitet er kun basert på kjærlighet og ikke frykt

Spredt over hele religionen er det mye frykt. Frykt for konsekvensene av handlingene dine, frykt for hva som kan skje etter at du dør hvis du ikke lever livet etter deres regler.

Med spiritualitet er det bare Kjærlighet, det oppmuntrer deg til å fokusere all din energi kun på det gode, og å handle kun basert på kjærlighet.

Dette er et nøkkelpoeng for meg, da ethvert valg som tas av frykt ikke vil være bra for sjelen din. Avgjørelser tatt av kjærlighet, derimot, vil styrke deg, gjøre deg modigere og gi næring til sjelen din.

Den viser deg hvordan du står til tross for at du er redd, hvordan du kan fortsette å gjøre det du føler er riktig til tross for konsekvensene som kan komme.

 

3) Religion forteller deg sannheten – spiritualitet lar deg oppdage den

I motsetning til å fortelle deg svart på hvitt hvordan universet ble skapt og hvorfor vi er her, lar spiritualitet deg oppdage disse spørsmålene og svarene selv. 

Den gir deg mulighet til å finne din egen sannhet i alle ting og setter ingen grenser for hvor dypt du kan gå i å forstå alt som er å vite.

 

4) Religion skiller, åndelighet forener

I vår verden er det mange religioner og de forkynner alle at historien deres er den rette historien.

Spiritualitet ser sannheten i dem alle og forener dem fordi sannheten er den samme for oss alle til tross for våre forskjeller og unikheter.

Den fokuserer på kvaliteten på det guddommelige budskapet de deler, og ikke på forskjellene i detaljene i historien de forkynner.

 

5) Forskjellen mellom karma og straff

I stedet for å snakke om straff eller trusselen om helvete, snakker spiritualitet bare om karma.

Det er loven om tiltrekning - du får det du gir. Enkelt og ukomplisert.


6) Gå din egen vei

I stedet for gamle historier om engler og guder, oppmuntrer spiritualitet deg til å lage din egen vei og lage dine egne historier. Dette sender deg ut på en oppdagelsesreise der de eneste grensene som finnes, settes av deg selv. 

Spiritualitet oppmuntrer deg til å stole på hjertet ditt og følge det hvor enn det fører deg.

Hvis du ser på religion, så stammer alt fra en dyp spiritualitet. Både Jesus og profeten Mohammed hadde alle dype åndelige reiser før de la ut på sine egne reiser.

Jeg tror at all religion har sannhet i seg og at mange mennesker kan være både virkelig vakre sjeler og religiøse på samme tid, men til syvende og sist er alt som skiller deg helheten ikke bra for sjelen din og definitivt ikke bra for menneskeheten.

Spiritualitet minner oss om at vi ikke er adskilte, det er ingen grenser, ingen raser og ingen kulturelle skiller.

Min sannhet er i hvert fall at vi alle er en del av en helhet, et fellesskap, og dette fellesskapet er ubetinget kjærlighet. Hva vi kaller det er ubetydelig.

 

Oppsummering

Så hva er forskjellen mellom en åndelig person og en religiøs person? En åndelig person ser i seg selv for å gjøre det rette, og en religiøs person ser utover for å få veiledning.

Når vi søker det guddommelige – enten det er fra en kirkebenk på en søndag eller på toppen av en ås og ser på en strålende soloppgang – øker vi våre følelser av lykke, fred og takknemlighet for livet vi har.

Religion og spiritualitet er verken det samme eller helt atskilt fra hverandre. I spiritualitet kan man tenke: "Hvor finner jeg mening i livet, og hva er mine sanne verdier?" I religion kan vanlige spørsmål være "Hva er sannheten?" og "Hva er rett og galt?"

Der de to overlapper hverandre er hver persons individuelle opplevelser som påvirker hvordan de tenker, føler og handler.

Tips: Ønsker du å leve en mer spirituell livsstil?
Last ned min gratis guide på hvordan du overkommer de 10 mest vanlige spirituelle utfordringene!

 

 

Få jevnlig inspirasjon til spirituell selvutvikling

Meld deg på e-postlisten for å motta jevnlige tips og refleksjoner som vil hjelpe deg på din spirituelle reise. Her finner du personvernerklæringen.

Du kan nÄr som helst melde deg av e-postlisten. Din e-postadresse blir ikke delt med noen andre.